نویسنده = حمیدرضا جلالیان
بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام

دوره 2، 1(بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 73-84

حمیدرضا جلالیان