کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 97-112

زینب طبیجی طبیجی؛ زهرا رزمی؛ سید حبیب الله طباطباییان