کلیدواژه‌ها = نمودار کنترل h
تعداد مقالات: 1
1. تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 110-121

حمیده انصاری فر؛ امیرحسین امیری؛ فاطمه سوگندی


شماره‌های پیشین نشریه