تعداد مقالات: 1
1. تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

عرفانه پورزرکشیان؛ ملکی محمدرضا؛ محسن احمدوند


شماره‌های پیشین نشریه