تعداد مقالات: 13
1. ارائه یک مدل پویا برای تحلیل ساختار درآمدهای موبایل بانک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-11

علی محمد احمدوند؛ مهدی باستان؛ الهه عباسی


10. رابطه بکارگیری ERM با بازدهی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو سازی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 55-62

سیدمحمدحسین حسینی


11. تخمین نقطه تغییر تدریجی در نمودار کنترل h در حوزه بهداشت و درمان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 110-121

حمیده انصاری فر؛ امیرحسین امیری؛ فاطمه سوگندی


12. بررسی علل تاخیر فرآیند طراحی و ساخت خط 7 متروی تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 63-70

آرزو شاهرخی


13. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سرمایه بانک انصار

دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 62-79

مرجان نیک جو؛ علی اصغر نیکنام


شماره‌های پیشین نشریه