تعداد مقالات: 25

3. طراحی مدل مدیریت ریسک در روسازی های بتنی مسلح پیوسته (CRCP) به روش تحلیل شبکه

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 7-24

حسین اقبالی؛ سامان ارجمند آقدره


4. پویایی شناسی منابع آب قم

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی


10. تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسبوکار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 49-72

عرفانه پورزرکشیان؛ ملکی محمدرضا؛ محسن احمدوند


11. داده کاوی بیماران افسرده در جهت بهبود و بررسی ارتباط آن با موسیقی

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 49-73

مهتاب جمالی؛ زهره فرجی؛ محمد ربیعی


13. رابطه به کارگیریERMبا بازدهی بنگاه های فعال در صنعت خودرو سازی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 57-72

سیدمحمدحسین حسینی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ سیداحمد حسینی


15. بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 73-84

حمیدرضا جلالیان


20. تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 97-112

زینب طبیجی طبیجی؛ زهرا رزمی؛ سید حبیب الله طباطباییان


24. پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 113-126

پوریا فرجیان؛ نیما فرجیان