کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: بهینه سازی سبد سهام
بررسی اثرات نویز بر مسئله بهینه سازی سبد سهام

دوره 2، 2(تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 73-84

حمیدرضا جلالیان