کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
پیش‌بینی قیمت جهانی سنگ‌ آهن با استفاده از شبکه‌ های عصبی

دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401، صفحه 113-126

پوریا فرجیان؛ نیما فرجیان