ترکیب مدل حراج دوسویه پیوسته و فاکتورهای مبتنی بر بازار برای تخصیص سرویس در رایانش ابری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

رایانش ابری یک رویکرد جدید برای ارائه منابع کامپیوتری است که به سرعت در حال توسعه
بوده و توجه بسیاری از محققان و صاحبان صنایع را جلب کرده است. در رایانش ابری همه چیز
به شکل سرویس ارائه می شود که این سرویس می تواند از زیرساخت های سخت افزاری تا
برنامه های کاربردی مختلف باشد. هر کاربر )مصرف کننده( برای انجام عملیات مورد نیاز خود به
رایانش ابری مراجعه می کند و برای انجام این کار نیاز دارد تا چندین سرویس مختلف را
به صورت همزمان و یا به صورت یک روند کاری دریافت کند. روش های مبتنی بر حراج، توان
بالایی برای مدیریت تخصیص سرویس در سیستم های توزیعشده از قبیل: رایانش ابری،
گریدی و... دارند. در این تحقیق، یک روش حراج دو طرفه پیوسته برای تخصیص سرویس
در رایانش ابری ارائه می شود که امکان تخصیص سرویس های مختلف به کاربران را فراهم
می کند. در این روش، مصرف کنندگان و ارائه دهندگان با بررسی فاکتور های مبتنی بر بازار
مختلف، بازار را به طور کامل بررسی و قیمت خرید و فروش خود را به سرعت با قیمت
مورد قبول بازار همگرا می کنند. نتایج ارزیابی های نشان می دهد که در روش مذکور
قیمت گذاری عادلانه و بر اساس عرضه و تقاضای بازار است و روش مذکور در زمینۀ نرخ
تخصیص موفق، بهره وری سرویس ها و میانگین زمان تخصیص به طور کارا عمل می کند.

کلیدواژه‌ها