انتشار مجله مهندسی سیستم و بهره وری با اخذ مجوز های  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در زمینه‌‌های مهندسی آغاز  شده است. مقالات ارایه شده در این مجله بصورت فصلنامه به چاپ خواهد رسید. 

کلیه مقالات با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یابی بررسی و داوری می‌شود.

در حال حاضر این مجله هیچ گونه هزینه ای جهت ارائه و چاپ مقاله از نویسنده‌گان دریافت نمی نماید.

نشانی دفتر مجله: ایوان کی، بلوار آیت اله طالقانی، خیابان دانشگاه، دانشگاه ایوان کی، دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

شماره جاری: دوره 2، 3 (پاییز 1401)، آذر 1401 

پویایی شناسی منابع آب قم

صفحه 7-25

امین آقائی روزبهانی؛ عباس سیفی


تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج نوآوری مورد مطالعه (نانو تکنولوژی)

صفحه 97-112

زینب طبیجی طبیجی؛ زهرا رزمی؛ سید حبیب الله طباطباییان