شناسایی و ارزیابی گزینه‌های استراتژیک پیش روی تاب آوری زنجیره تامین شرکت لبنی کاله

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی آینده پژوهی ،آمل،مازندران،ایران

2 استادیار،دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

3 استادیار،گروه مدیریت ، پژوهسگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ،ایران

چکیده

زنجیره تأمین، شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان، تولید کنندگان، شبکه‌های توزیع شامل عمده فروشان و خرده فروشان است که در جهت ارائه محصول به دست مصرف کننده نهایی فعالیت می‌کنند. اختلالات زنجیره تامین، رویدادهای برنامه‌ریزی نشده‌ای هستند که در زنجیره تامین رخ داده و بر روند عادی این شبکه، تاثیرگذار می‌باشند. در نتیجه، توجه به تاب‌آوری زنجیره تامین به ویژه در صنعت لبنیات که زیرمجموعه مهمی از صنعت غذایی کشور به حساب می‌آید امری مهم و ضروری است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی گزینه‌های استراتژِیک پیش‌روی تاب‌آوری زنجیره تامین شرکت لبنی کاله (واقع در آمل مازندران) انجام گرفته است. در این تحقیق از روش‌های تحلیل ساختاری، سناریونویسی برپایه الگوریتم تحلیل متوازن تاثیر متقابل و روش مالتیپول استفاده شده است. در روش مالتیپول، دو ارزیابی مهم اقدام برحسب سیاست‌ و سیاست برحسب سناریو انجام می‌گیرد. باکمک این روش، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که، باتوجه به سناریوهای پیش‌روی تاب آوری زنجیره تامین شرکت لبنی کاله، سیاست‌های" اعتماد به توانایی متخصصان ایرانی"، " برقراری امنیت شغلی" و " تمرکز بر توسعه هدفمند و سیستماتیک کارکنان در داخل شرکت" از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها