پرسش‌های متداول

پیگیری وضعیت مقاله

برای پیگیری وضعیت مقاله با شماره کاربری نویسنده مسئول وارد سامانه شوید.

مدت زمان بازنگری مقاله و درخواست تمدید مهلت بازنگری

مدت زمان بازنگری هر مقاله تنها 10 روز می باشد. در موارد خاص تنها با تأیید سردبیر مجله، تمدید مهلت بازنگری میسر است.
تقاضای تمدید مهلت بازنگری را از داخل سامانه برای سردبیر ایمیل نمایید.

تغییر عنوان دانشگاه، موسسه مسئول، تغییرات اسامی و ...

هر نوع تغییر فقط توسط نویسنده مسئول و هنگام بازنگری انجام می شود.

ارسال فایل مقاله به ایمیل های مجله و خارج از سامانه

به هیچ وجه قابل استفاده نیست.

درج شکل یا جدول از یک مرجع

طبق قانون کپی رایت آوردن یک شکل عیناً از مجلات یا منابع دیگر مجاز نیست. مگر آنکه آجازه کتبی صاحب اثر و ناشر را داشته باشید. برای رفع مشکل می‌توانید شکل را خودتان دوباره رسم کنید و در شرح ذیل آن مرجع هم ذکر شود.

مرجع‌دادن به سایت

در مرجع به سایت‌ها، بایستی تاریخ مراجعه به سایت ذکر گردد؛ به صورت عبارت‌های ذیل:
1. … accessed on 26.10.2013
2. … visited on 15.08.2012

گواهی پذیرش مقاله/ گواهی داوری

این مجله از صدور هرگونه گواهی معذور است و کاربران می‌توانند از اطلاعات منعکس شده در شناسه کاربری خود در سایت مجله و یا ایمیل‌های ارسال شده توسط سیستم استفاده نمایند.


 

پیگیری دلایل رد مقاله

تنها از طریق توضیحات موجود در حساب کاربری نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی نظرات داوران به چه صورت می‌باشد

جمع‌بندی نظرات داوران توسط دبیر تخصصی صورت گرفته و جمع‌بندی و تصمیم گیری نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.

وضعیت مقالات ارسالی در سامانه به چه نحوی تغییر می‌یابد و هر یک از عبارت‌ها مؤید چه فرآیندی است

برای اطلاع از فرآیند بررسی مقالات، به قسمت (اطلاعات نشریه – فرآیند پذیرش مقالات) مراجعه نمایید.

حذف مقاله از سامانه

با ارسال ایمیل از داخل سامانه توسط نویسنده عهده‌دار مکاتبات صورت می‌گیرد.

نگاشت‌نامه یا قالب پیش‌نویس مقاله

هرگونه ایراد و یا سوال در مورد نگاشت‌نامه را تنها از طریق آدرس systems@eyc.ac.ir مطرح نمایید.

ترتیب نویسندگان

ترتیب نویسندگان بایستی در مقاله و سامانه بارگذاری مقاله یکسان باشد.

مشکل در آپلود فایل‌ها در سامانه مجله: آیا امکان ارسال از طریق ایمیل وجود دارد

فایل‌های ارسالی خارج از سامانه ترتیب اثر داده نمی‌شود.