بکارگیری تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبی برای تعیین حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات با مدل کوبیت در نیروگاه‌های منتخب تابعه توانیر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه ایوانکی

2 رئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان ابزار کلیدی در سازمان‌ها جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های سازمان شناخته میشود. با توجه به رقابتی شدن کسب و کار در دهه‌های اخیر و نقش بیش از بیش IT در بقا و پیشرفت سازمان‌ها، آن‌ها ناگزیر به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در این حوزه هستند . حجم زیاد این سرمایه‌گذاری و مشکلات به وجود امده در این حوزه‌، دغدغه جدیدی در خصوص میزان اثر بخشی و سودآوری این سرمایه گذاری‌ها برای مدیران سازمان‌ها پدید اورده است. ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات پاسخی مناسب در راستای این دغدغه و شناخت وضعیت کنونی سازمان است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سطح بلوغ فناوری اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر به عنوان متولی صنعت برق ایران است. در این پژوهش دو نیروگاه از مجموع 89 شرکت زیرمجموعه به عنوان جامعه جهت بررسی انتخاب شده‌اند. پس از بررسی مدل‌های ارزیابی موجود مدل بلوغ کوبیت به عنوان مدل مرجع ارزیابی در صنعت برق انتخاب گردید. با توجه به اینکه در این مدل از منطق ارسطویی جهت ارتباط میان اهداف کسب و کار و اهداف IT و فرایندهای آن استفاده شده است. در پژوهش حاضر از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت شناسایی دقیق‌تر حوزه ارزیابی استفاده شده است.
پس از شناسایی حوزه ارزیابی و پیاده سازی مدل کوبیت نتایج حاصله نشان از عملکرد بهتر نیروگاه منتخب (الف) و سطح بلوغ بالاتر آن است. ضمن اینکه با بیان سطح بلوغ جاری، پیشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود ارائه شد.

کلیدواژه‌ها